Previous Home Next

Tarinatuokio

Tarinatauko v. 2002
15 x 17,5 cm 165
Etsaus, akvatinta