Previous Home Next

Saisiko olla

Saisiko olla v. 2002
15 x 11,5 cm 145
Etsaus, akvatinta